Kalite Çalışmaları

Bu süreçte program eğitim amaçları ve program çıktıları belirlenmiş olup, hazırlamış olduğumuz dokümanlar;

Belirli aralıklarla, koordineli çalışarak hazırlanan dokümanların gözden geçirilmesini ve uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamaktadır.