Dokümanlar

dergi sdugeo 2-1 sdugeo 1-2 Bölüm Kataloğu 2011 sdugeo 3-1 sdugeo- 2-4 sdugeo 2-3 sdugeo 2-2 sdugeo 2-1 sdugeo 1-4 sdugeo 1-3 sdugeo 1-1 Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi Bölüm Hedefleri Sıralı Program Yeterlilikleri-TYYÇ ilişkisi Program Yeterli-Sınıflandırılmış Program Yeterlilikleri Ders içerikleri 2019 ders içerikleri Ders Notları Isparta 1/100.000 ölçekli Jeoloji Haritası M25 kamp için topografik haritalar 2015 Kamp Haritalar Topografya maden arama ödevi Tez Yazım Kılavuzu Kamp ve Bitirme Tezi Kılavuzu Yozgat-Akdağ Madeni Gezi Notları Ders Programları Bahar 2021 guncel ders Güncel ders programı 20-21 Güz Yer Bilimleri Ders programı 2020-21 güz Jeoloji Mühendisliği Seçmeli ders planı Jeoloji Mühendisliği Ders Planı Jeoloji Mühendisliği ABD Ders planı Duyuru Kalite Raporu VI. Uluslararası Taş Kongresi bitirme projesi yarışma şartname VI. Uluslararası Taş Kongresi bitirme projesi yarışma banner Formlar staj destek formu Meb burs Kamp ve bitirme Kılavuzu Bitirme kapak arka Bitirme kapak ön Bitirme tezi yazım şablonu Bitirme tezi yazım kılavuzu Bitirme tezi ABD tercih formu Staj Başvuru Formu Katalog Kalite 2021 Katalog2019b 2019 tanıtım bölüm e-katalog2013 Kurul Kararları 2021 BAHAR FBE MULAKAT pandemi dönemi staj uygulaması Staj işlem secmeli Sınav Programları yerbilimfinal20güz Jeomazrt Yermazrt Jeovize yervize Yönetmelikler Pandemi staj yönergesi Seçimlik ilkeler Kamp ilkeler Bitirme ilkeler stajbelgeler staj1