Dokümanlar

dergi sdugeo 2-1 sdugeo 1-2 Bölüm Kataloğu 2011 sdugeo 3-1 sdugeo- 2-4 sdugeo 2-3 sdugeo 2-2 sdugeo 2-1 sdugeo 1-4 sdugeo 1-3 sdugeo 1-1 Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi Bölüm Hedefleri Sıralı Program Yeterlilikleri-TYYÇ ilişkisi Program Yeterli-Sınıflandırılmış Program Yeterlilikleri Ders içerikleri 2019 ders içerikleri Ders Notları Isparta 1/100.000 ölçekli Jeoloji Haritası M25 2015 Kamp Haritalar Topografya Tez Yazım Kılavuzu Kamp ve Bitirme Tezi Kılavuzu Yozgat-Akdağ Madeni Gezi Notları Ders Programları 2022-2023 güz ders taslak 2022-bahar dönemi taslak ders programı Bahar 2021 guncel ders Güncel ders programı 20-21 Güz Yer Bilimleri Ders programı 2020-21 güz Jeoloji Mühendisliği Seçmeli ders planı Jeoloji Mühendisliği Ders Planı Jeoloji Mühendisliği ABD Ders planı Duyuru Su Kayaç Mineral Lab. Hakkında Su Kayaç Mineral Lab. Analiz ücreti Kalite Raporu VI. Uluslararası Taş Kongresi bitirme projesi yarışma şartname VI. Uluslararası Taş Kongresi bitirme projesi yarışma banner Formlar staj destek formu Meb burs Kamp ve bitirme Kılavuzu Bitirme kapak arka Bitirme kapak ön Bitirme tezi yazım şablonu Bitirme tezi yazım kılavuzu Bitirme tezi ABD tercih formu Staj Başvuru Formu Kalite2023 Dersler doluluk oranları Kalite toplanti-tutanagi-02.05.2024 danısma kurulu toplanti yazisi Kariyer Temsilcisi Dış Paydaş Toplantısı 2023 SWOT- GZFT ANALİZİ Dış Danışma Kurulu24 Birim Öz Değerlendirme Raporu 2023 AKADEMİK PERFORMANS 2023 Danışman toplantı duyuruları_2023 Ar-Ge Komisyon 2023 2023 yılı Jeoloji Mühendisliği Bölümü ARGE Raporu 2024-Komisyon görevleri Belgesi Kalite komisyon 2023 proje bütçe 2023 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU_2022 7-2022 AR-GE DEĞERLENDİRME 6-2022 akademik performans raporu 5.1-Kamp Stajı 2 5- kamp stajı öğrenci list 4-KALİTE KAPSAMINDA BİRİME ÖZGÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-2022 ARGE RAPORU 21JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OLARAK YAPILAN İYİLEŞTİRMELER.pdf Danışman saat görselleri 19. Danışman Toplantı Duyuruları 18. Öğretim üyeleri görüşme saatleri 2022 • 05 Birim Paydaşları Listesi • 13 Birim Görev Tanımları • 10 Birim Ar-Ge Raporları • 03 Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-kalte-kapsaminda-birime-ozgu-gerceklestirilen-faaliyetler-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim-laboratuvarlar-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar- birimde yapilan-analiz-listesi-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim sinif-ve-laboratuvar-kapasite-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim oryantasyon toplantisi_2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar- birim oryantasyon toplantisi_2020 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar- birim ogrenci danismanlik toplantisi_2020 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-Birim Kalite Komisyonu Calısma Plani_2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim faaliyetleri (webinar)-2020 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim faaliyetleri (toplanti)-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim faaliyetleri (mezun izleme)-2021 • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim erasmus-mevlana-2019-2020-ogrencileri • 17 Kalite faaliyetleriyle ilgili diğer dokümanlar-birim anahtar-gostergeler_2021 • 12 Birim Organizasyon Şeması • 09 Birim Kalite Politikası, Araştırma Politikası, Misyon ve Vizyonu • 08 İş Akış Şemaları • 07 Birim Öz Değerlendirme Raporları- 2020 birim ozdegerlendirme raporu • 02 Birim Danışma Kurulu Üye Listesi • 01 Birim Kalite Komisyonu Üye Listesi Katalog Kalite 2021 Katalog2019b 2019 tanıtım bölüm e-katalog2013 Kurul Kararları 2021 BAHAR FBE MULAKAT pandemi dönemi staj uygulaması Staj işlem secmeli planı 2023 Sınav Programları Hibrit 2023 yerbilimfinal20güz Jeomazrt Yermazrt Jeovize yervize Yönetmelikler Pandemi staj yönergesi Seçimlik ilkeler Kamp ilkeler Bitirme ilkeler stajbelgeler staj1