Dokümanlar

Akademik Araştırma ve Sunum I EHB-119 - Akademik Araştırma ve Sunum I Ders Planı Deney Föyü EHB-109 Ödev Puantaj Tablosu EHB-109 Yazım Formatı Akademik Araştırma ve Sunum II Akademik Araştırma ve Sunum II Dersi İçin Poster Örneği Antenler ve Propagasyon 2018-2019 Bahar Dönemi Antenler ve Propagasyon Ders Planı Antenler ve Propagasyon Ödevi III Antenler ve Propagasyon Ödev 2 Antenler ve Propagasyon Ödevi I EHB-411 - Antenler ve Propagasyon Dersi Ders Planı Bitirme Ödevi 2021-22 Güz Bitirme Poster Sunum Programı 2021-2022 Güz Bitirme Ödevi Öğrenci, Danışman, Jüri ve Konu Listesi 2021-2022 Güz Tasarım Projesi Çalışma Takvimi 2021-2022 Güz Bitirme Ödevi Çalışma Takvimi 2021-2022 Güz Bitirme Ödevi Danışman-Konu Listesi Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Tez Şablonu Form 3: Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Değerlendirme Formu Form 2: Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Değişiklik Bildirim Dilekçesi Form 1: Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Başvuru Dilekçesi Örnek Poster EEM Bitirme Ödevi Uygulama Esasları Çift Anadal Çift Anadal Ders Karşılaştırma Çift Anadal Programı Yönergesi Ders İçerikleri - Türkçe Ders İçerikleri (ELE 2019) Eski Müfredat - 2010 Öncesi Ders İçerikleri (2015-2017 %25 Seçmeli Ders Planı) Ders İçerikleri (2015 %25 Seçmeli Ders Planı) LİSANS DERS İÇERİKLERİ (2012 Seçmeli Ders Planı) LİSANS DERS İÇERİKLERİ (%30 İngilizce) LİSANS DERS İÇERİKLERİ (BOLOGNA) Eski Müfredat Ders Programı 2021-2022 Güz YY Lisans Taslak Ders Programı v6 2021-2022 Güz YY Lisansüstü Ders Programı v1 Diğer Komisyon Görevleri Ocak 2022 Doç. Dr. Evren Ekmekçi - Ölçme Değerlendirme Komisyon Görevleri v2 Eylül 2021 TEV Universite Egitim Bursu Lisansüstü Başvuru Ön değerlendirme Sonuçları tanitim_gunleri_afis Mezunlarımız_ Yaz Okulu Ders Alma Formu 2021 tubitak seminars tübitak seminer TESYEV Bölüm Tanıtımı Sınıf Danışmanlıkları_2 Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu Dilekçe/Form Örnekleri Rapor Dilekçesi Çakışma Dilekçeleri Öğrenci Dilekçe Formu Staj Başarı Durumu İtiraz Dilekçe Örneği zorunlu ve çakışan dersler dilekçesi Açılmayan dersler için dilekçe Çakışan Dersler için dilekçe Mazeret Sınav Başvuru Dilekçe Örmeği Beslenme Yardımı Başvurusu Dilekçe Örneği Yaz Okulu Açılmayan Ders Dilekçe Örneği Yaz Okulu Ekle-Sil Dilekçe Örneği Tek Ders Sınavı Dilekçe Örneği Zorunlu ve Çakışan Dersler Dilekçe Örneği Seçimlik Ders Kontenjan Dilekçe Örneği Referans Mektubu Örneği - İngilizce Referans Mektubu Örneği - Türkçe Elektrik Devre Laboratuvarı Malzeme Listesi Rapor Yazım Kuralları Çalışma Planı Elektrik Devre Lab. Çalışma Grup Listeleri Deney Föyü 8 : Doğru Akımda RC Analizi Deney Föyü 7 : İşlemsel Yükselteçlerin Doğrusal Uygulamaları DENEY FÖYÜ 6 - Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ DENEY FÖYÜ 2 : Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurma Elektrik Devre Lab. Uyulması Gerekli Bazı Kurallar DENEY FÖYÜ 4- Alternatif Akım ve Osiloskop DENEY FÖYÜ 3: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi Elektromanyetik Dalgalar 2018-2019 Elektromanyetik Dalgalar Ders Planı Elektromanyetik Dalgalar Dersi 1. Ödevi (24.02.2017) Elektromanyetik Teori Elektromanyetik Teori Ödev I EHB-201 - Elektromanyetik Teori Ders Planı Elektronik Devreleri Lab I Deney 8 Deney 5 Deney 4 Rapor Yazım Kuralları Deney 2 Deney 1 Malzeme_Listesi Deney 7 Deney 6 Deney 3 Elektronik Devreleri Lab II Deney 6 - Opamplı Yükselteçlerde Geribesleme ve Kararlılık Deney 3 - Alçak Frekans Osilatörleri.pdf Deney 8 Deney 5 Deney 4 - Dolup Boşalmalı Osilatörler.pdf Deney 2 - BJTli Yükseltecin Darbe Tepkisi Deney 1 - BJTli Yükseltecin Frekans Tepkisi Malzeme listesi Deney 7 Deney 9 ERASMUS ERASMUS STAJ İŞLEMLERİ SÜRECİ Erasmus Ders Talep Formu Recognition Sheet FARABİ FARABİ Ders Eşdeğerlik Talep Formu Haberleşme Laboratuvarı Sayısal 4 Sayısal 5 Sayısal 3 Sayısal 2 Analog 5 Analog 4 Analog 3 Analog 2-2 Analog 2-1 Analog 1-2 Analog 1-1 Sayısal 1 Haberleşme Lab Rapor Kapağı Kontrol Sistemleri Laboratuvarı Ödev 1 Deney No: 1 Birinci ve İkinci Dereceden Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi Deney No: 2 Birinci ve İkinci Dereceden Sistemlerin Geçici ve Kalıcı Durum Analizleri Deney No: 3 Kök Yer Eğrisi Çizimi ve Kullanımı Deney No: 4 Kök Yer Eğrisi Kullanarak Denetleyici Tasarımı Deney No: 5 Frekans Tepkisi Analizleri Lisansüstü Dilekçe/Form Örnekleri Doktora Yeterlilik Sınavı Ders Seçim Dilekçesi LOGO Bölüm Logo (jpg) Bölüm Logo (png) Mikrodalga Tekniği I 2018-2019 Mikrodalga Tekniği I Ders Planı Mikrodalga Tekniği II Mikrodalga Tekniği II Dersi Proje Ödevleri Mikrodalga Tekniği II Ders Planı Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı Deney No 11: GENİŞ BANTLI DİPOL ANTENLER calisma_frekans_listesi_ Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı Dersi 2020-21 Bahar YY Duyurusu Deney No 10: HUNİ (HORN) ANTEN Deney No : 7 ANTEN IŞIMA ÖRÜNTÜSÜ Deney No 8 : Lamda/2 DİPOL ANTEN TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ Deney No 9 : Mikroşerit Yama (Patch) Anten Deney No: 6 Bant Geçiren Filtre Tasarımı Deney No 5: Wilkinson Güç Bölücü (Wilkinson Power Divider) Deney No 4: Dal Hatlı Bağlaştırıcı (Branch Line Coupler) Tasarımı Deney No: 3 Halka Karma Bağlaştırıcı (Ring Hybrid Coupler, Rat-Race Coupler) Tasarımı Deney No: 2 Yönlü Bağlaştırıcı (Directional Coupler) Tasarımı Deney No: 1 Mikrodalga ve Anten Laboratuvarına Giriş Rapor Kapak Örneği Ön Hazırlık Kapak Örneği Mikroişlemciler Laboratuvarı I Uygulama Esasları ve Kurallar mikroişlemci laboratuvarı derleme ve yükleme dökümanı 2017-2018 BAHAR YARIYILI MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI DUYURUSUDUR Mikroişlemci lab 2014‐2015 Öğretim Yılı Mikroişlemciler Lab. Dersi Uygulama Sonuçları II. öğretim 2014‐2015 Öğretim Yılı Mikroişlemciler Lab. Dersi Uygulama Sonuçları I. Öğretim Müfredat ELE 2019 Ders Müfredatı - GÜNCEL (24.05.2021) EHM 2015-2017 Ders Müfredatı - GÜNCEL (24.05.2021) Lisans Ders İçerikleri (2015-2017 %25 Seçimlik Ders Planı) ELE 2019-2020 Ders Planı 2017-2018 Ders Ön-Koşul İlişkileri 2015-2016 Ders Ön-Koşul İlişkileri LİSANS DERS İÇERİKLERİ (2012 Ders Planı) LİSANS DERS İÇERİKLERİ (BOLOGNA Ders Planı) EHM 2015 Ders Müfredatı (Ön Koşullu) - GÜNCEL EHM 2015 Ders Müfredatı (Ön Koşullu) - ESKİ Otomatik Kontrol Problem Set 2013-2014 Bahar - Ödev 3 2013-2014 Bahar - Ödev 2 2013-2014 Bahar - Ödev 1 Sayısal İşaret İşleme EHM-451 Sayısal İşaret İşleme Ders Projesi 2015-2016 Güz Ödev 2 2015-2016 Güz Ödev 1 Formül Kağıdı Sınav Programı EEM_Lisans_Bütünlemel_Programı_v6 2022 final güz Sinyaller ve Sistemler 2014-2015 Bahar Proje 2013-2014 Bahar Proje Değerlendirme Formu Sistem Analizi 2013-2014 Güz - Ödev 4 2013-2014 Güz - Ödev 3 2013-2014 Güz - Ödev 2 2013-2014 Güz - Ödev 1 Staj Evrakları Devlet Katkı Payı Onay Formu Staj Formu-Manuel staj başvurusu detaylı anlatım_2021 Staj Sicil Formu_2021 staj-faaliyet-raporu-taslak_2021 SDU EHM Programı Staj Uygulama Esasları 2021 SDU EEM Programı Staj Uygulama Esasları 2021 Mühendislik Fakültesi Pandemi Dönemi Staj Tercih Rehberi Müh. Fakültesi Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Uygulama ve Değerlendirme Esasları EK1:Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Tercih Beyannamesi Pandemi Dönemi Firmalarda Staj Yapacak Öğrencilerin için Akış Diyagramı Pandemi Dönemi Firmalarda Staj Yapacak Öğrencilerin Yapması Gerekli İşler ve SSS EK2:Staj Tercihi Dilekçesi Pandemi Dönemi için Staj Programı Cumartesi öğrenci dilekçe örneği 2018-2019 Akademik Yılı Staj Bilgilendirme Toplantıları SDU EHM Staj Uygulama Esasları 2019 Staj Sonu Kontrol Formu Staj Öncesi Kontrol Formu Bölüm Staj İşlem Adımları (Pandemi Süreci Dışında Uygulanır) Stajyer Denetleme Raporu Staj Faaliyet Raporunda Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar Staj Başarı Durumları II.Öğretim 08.02.2017 Staj Başarı Durumları I.Öğretim 08.02.2017 Staj Sicil Formu (İngilizce) Staj Tutanakları Staj Makama Yazı Staj Mülakat Formu Staj Formu-Eski Staj Evrakları Teslim Alma Tutanağı Staj Denetçi Evrakları (hepsi) Staj Defteri Teslim Etme Tutanağı Denetçi-3 Firma Öğrenci Anketi Denetçi-2 Ziyaretçi Firma Anketi Denetçi-1 Stajyer Denetleme Raporu Yandal Programı Yandal Ders Listesi Yandal Programı Yönergesi