Dokümanlar

Akademik Araştırma ve Sunum I EHB-119 - Akademik Araştırma ve Sunum I Ders Planı Deney Föyü EHB-109 Ödev Puantaj Tablosu EHB-109 Yazım Formatı Akademik Araştırma ve Sunum II Akademik Araştırma ve Sunum II Dersi İçin Poster Örneği Antenler ve Propagasyon 2018-2019 Bahar Dönemi Antenler ve Propagasyon Ders Planı Antenler ve Propagasyon Ödevi III Antenler ve Propagasyon Ödev 2 Antenler ve Propagasyon Ödevi I EHB-411 - Antenler ve Propagasyon Dersi Ders Planı Bitirme Ödevi Tasarim_projesi_2023_2024_bahar_yariyili_calisma_takvimi_20240213_ Bitirme_odevi_2023_2024_bahar_yariyili_calisma_takvimi_ Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Tez Şablonu Bitirme Ödevi Komisyonu İş Akış Şeması Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Tez Şablonu Form 3: Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Değerlendirme Formu Form 2: Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Değişiklik Bildirim Dilekçesi Form 1: Bitirme Ödevi/Tasarım Projesi Başvuru Dilekçesi Örnek Poster EEM Bitirme Ödevi Uygulama Esasları Çift Anadal Çift Anadal Ders Karşılaştırma Çift Anadal Programı Yönergesi Ders İçerikleri - Türkçe Ders İçerikleri (ELE 2019) Eski Müfredat - 2010 Öncesi Ders İçerikleri (2015-2017 %25 Seçmeli Ders Planı) Ders İçerikleri (2015 %25 Seçmeli Ders Planı) LİSANS DERS İÇERİKLERİ (2012 Seçmeli Ders Planı) LİSANS DERS İÇERİKLERİ (%30 İngilizce) LİSANS DERS İÇERİKLERİ (BOLOGNA) Eski Müfredat Ders Programı 2023-2024 Bahar Lisansüstü Ders Programı 2 Öğr 2023-2024 Bahar Ders Programı.pdf 1 Öğr 2023-2024 Bahar Ders Programı.pdf Diğer Komisyonlar 27.09.2023 2022-2023 Bahar Mazeret Raporu Mazeret Dilekçe 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET sınavları hk.pdf Prof. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ-Patent Bilimsel Çalışma 20221122 2022-2023 Güz Danışmanlık Saatleri AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV PROGRAMI 2 Azami süresini doldurup başvuran öğrencilerin durumu_v2 Azami süresini doldurup başvuran öğrencilerin durumu Tanıtım 2022 Elektromanyetik Uygulamalar Dersinin Final Sınavına Girecek Öğrencilerimizin Listesi Göltaş teknik gezi liste suriye uyruklu öğrencilere yükseköğretim yardımı Ders Değerlendirme Tabloları Doç. Dr. Evren Ekmekçi - Ölçme Değerlendirme TEV Universite Egitim Bursu Lisansüstü Başvuru Ön değerlendirme Sonuçları tanitim_gunleri_afis Mezunlarımız_ tubitak seminars tübitak seminer TESYEV Bölüm Tanıtımı Sınıf Danışmanlıkları_2 Dilekçe/Form Örnekleri Öğrenci Dilekçe Formu Zorunlu ve Çakışan Dersler Dilekçe Örneği Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi Muayene Komisyon Tutanağı Taşınır Mal Teslim Tutanağı Tek Ders Başvuru Formu Rapor Dilekçesi Çakışma Dilekçeleri Staj Başarı Durumu İtiraz Dilekçe Örneği Açılmayan dersler için dilekçe Çakışan Dersler için dilekçe Mazeret Sınav Başvuru Dilekçe Örmeği Beslenme Yardımı Başvurusu Dilekçe Örneği Yaz Okulu Açılmayan Ders Dilekçe Örneği Yaz Okulu Ekle-Sil Dilekçe Örneği Tek Ders Sınavı Dilekçe Örneği Seçimlik Ders Kontenjan Dilekçe Örneği Referans Mektubu Örneği - İngilizce Referans Mektubu Örneği - Türkçe Elektrik Devre Laboratuvarı Elektrik ve Devre Laboratuvarı - Deney Defteri DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ Ders İşleniş Çizelgesi Elektrik Devre Laboratuvarı Deney Malzeme Listesi Rapor Yazım Kuralları Deney Föyü 8 : Doğru Akımda RC Analizi Deney Föyü 7 : İşlemsel Yükselteçlerin Doğrusal Uygulamaları DENEY FÖYÜ 6 - Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi DENEY FÖYÜ 2 : Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurma Elektrik Devre Lab. Uyulması Gerekli Bazı Kurallar DENEY FÖYÜ 4- Alternatif Akım ve Osiloskop DENEY FÖYÜ 3: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi Elektrik Makinaları Laboratuvarı 1 El Mak. İkinci Öğretim Liste El Mak. Birinci Öğretim Liste senkronalternatör yüklü çalışma senkronalternatörboş çalışma DC Şönt Makine ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORA FREKANS (HIZ) KONTROLCÜSÜYLE ÇALIŞMASI ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORA yıldız-üçgen YOL VERME ASENKRON MOTORUN BOŞ ÇALIŞMASI ve KISA DEVRE (KİLİTLİ ROTOR) DENEYİ Trafo paralel bağlama deneyi Trafo boşta ve kısa devre çalışma labkuralmakina kayıtmakina Elektrik Makinaları Laboratuvarı II Deney 7 - Üç fazlı devrede güç katsayısının düzeltilmesi Deney 6 - Tek faz asenkron motor yükte çalışması Deney 5 - Tek faz asenkron motor boşta çalışması Deney 1- Universal Motor Deney 2 - Gölge Kutuplu Asenkron Motorun Çalışması Deney 3 - Dahlender Motor Deney 4 - 3 Faz Asenkron Tek Faz Çalışması Elektronik Devreleri Lab I Deney 4 - DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ Deney 3 - DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ Deney 7 - TRANSİSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI Deney 8 - ALÇAK FREKANS GÜÇ YÜKSELTEÇLERİ VE ÇIKIŞ KATLARI Deney 6 - FET’Lİ YÜKSELTEÇLER Rapor Yazım Kuralları Deney 1 - MANTIK DEVRELERİ VE İKİLİ DEVRELER Deney 2 - İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLERİN DOĞRUSAL UYGULAMALARI Deney 5 - BJT’Lİ YÜKSELTEÇLER Elektronik Devreleri Lab II Deney No 9 - Analog Tümdevre Yapı Blokları Deney No 8 - Dolup bosalmali osilatorler Deney No 7 - Alçak frekans osilatorleri Deney No 6 - Opampli yukselteclerde geribesleme ve kararlilik Deney No 5 - TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME VE KARARLILIK Deney No 4 - Tepe Dedektörü Deney No 3 - Fark yükselteci Deney No 2 - Bjtli yukseltecin darbe tepkisi Deney No 1 - Bjtli yukseltecin frekans tepkisi ERASMUS ERASMUS STAJ İŞLEMLERİ SÜRECİ Erasmus Ders Talep Formu Recognition Sheet FARABİ FARABİ Ders Eşdeğerlik Talep Formu Güç Elektroniği Laboratuvarı Güç Lab İkinci Öğretim Listev2 Güç Lab Birinci Öğretim Listev2 tekfazkontrollüdoğrultucu 3fazAC kıyıcı boost buck üç faz doğrultucu Tek faz doğrultucu MOSFET-IGBT tristör deneyi inverter deneyi kayitgüç labkuralgüç Güç Elektroniği Laboratuvarı II deney-4-ters-paralel-bagli-tristorler-04052023 Deney 3- Dimmer Devresinin Çalışmasının İncelenmesi Deney 2- Üç Faz Yarım Dalga Kontrollü Doğrultucu Deney 1- Tek Faz Kontrollü Doğrultucu Haberleşme Laboratuvarı 2021-22 HABLAB İşleniş Sayısal 4 Sayısal 5 Sayısal 3 Sayısal 2 Analog 5 Analog 4 Analog 3 Analog 2-2 Analog 2-1 Analog 1-2 Analog 1-1 Sayısal 1 Haberleşme Lab Rapor Kapağı Kalite Birim görev tanımları Birim Öz Değerlendirme Raporu 2022 2022 toplantı tutanağı Mezun Buluşmaları 2 Kalite Toplantı Tutanağı 2021 Kalite Toplantı Tutanağı 2020 2021 ARGE Rapor Tüm KIDR 2021 Kontrol Sistemleri Laboratuvarı kontrol_lab_ödev_2 Ödev 1 Deney No: 1 Birinci ve İkinci Dereceden Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi Deney No: 2 Birinci ve İkinci Dereceden Sistemlerin Geçici ve Kalıcı Durum Analizleri Deney No: 3 Kök Yer Eğrisi Çizimi ve Kullanımı Deney No: 4 Kök Yer Eğrisi Kullanarak Denetleyici Tasarımı Deney No: 5 Frekans Tepkisi Analizleri Lisansüstü Dilekçe/Form Örnekleri Doktora Yeterlilik Sınavı Ders Seçim Dilekçesi LOGO Bölüm Logo (jpg) Bölüm Logo (png) Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı İşleyişi 2021-2022 Deney No 11: GENİŞ BANTLI DİPOL ANTENLER calisma_frekans_listesi_ Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı Dersi 2020-21 Bahar YY Duyurusu Deney No 10: HUNİ (HORN) ANTEN Deney No : 7 ANTEN IŞIMA ÖRÜNTÜSÜ Deney No 8 : Lamda/2 DİPOL ANTEN TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ Deney No 9 : Mikroşerit Yama (Patch) Anten Deney No: 6 Bant Geçiren Filtre Tasarımı Deney No 5: Wilkinson Güç Bölücü (Wilkinson Power Divider) Deney No 4: Dal Hatlı Bağlaştırıcı (Branch Line Coupler) Tasarımı Deney No: 3 Halka Karma Bağlaştırıcı (Ring Hybrid Coupler, Rat-Race Coupler) Tasarımı Deney No: 2 Yönlü Bağlaştırıcı (Directional Coupler) Tasarımı Deney No: 1 Mikrodalga ve Anten Laboratuvarına Giriş Rapor Kapak Örneği Ön Hazırlık Kapak Örneği Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı I MDAL-I Föy Kitapçık Mikroişlemciler Laboratuvarı I Uygulama Esasları ve Kurallar mikroişlemci laboratuvarı derleme ve yükleme dökümanı 2017-2018 BAHAR YARIYILI MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI DUYURUSUDUR Mikroişlemci lab Müfredat ELE 2019 Ders Müfredatı - GÜNCEL (26.04.2023) ELE 2019 Ders Müfredatı - GÜNCEL (30.05.2022) ELE 2019 Ders Müfredatı - GÜNCEL (24.05.2021) EHM 2015-2017 Ders Müfredatı - GÜNCEL (24.05.2021) 2017-2018 Ders Ön-Koşul İlişkileri 2015-2016 Ders Ön-Koşul İlişkileri LİSANS DERS İÇERİKLERİ (2012 Ders Planı) LİSANS DERS İÇERİKLERİ (BOLOGNA Ders Planı) EHM 2015 Ders Müfredatı (Ön Koşullu) - GÜNCEL EHM 2015 Ders Müfredatı (Ön Koşullu) - ESKİ Otomatik Kontrol Problem Set 2013-2014 Bahar - Ödev 3 2013-2014 Bahar - Ödev 2 2013-2014 Bahar - Ödev 1 Sayısal İşaret İşleme EHM-451 Sayısal İşaret İşleme Ders Projesi 2015-2016 Güz Ödev 2 2015-2016 Güz Ödev 1 Formül Kağıdı Sınav Programı 2023-2024 güz dönemi bütünleme sınav programı yeni 2023-2024 güz dönemi bütünleme sınavı Sinyaller ve Sistemler 2014-2015 Bahar Proje 2013-2014 Bahar Proje Değerlendirme Formu Sistem Analizi 2013-2014 Güz - Ödev 4 2013-2014 Güz - Ödev 3 2013-2014 Güz - Ödev 2 2013-2014 Güz - Ödev 1 Staj Evrakları Staj Başvuru Aşamaları Staj Başvurusu Detaylı Anlatım Devlet Katkı Payı Onay Formu Staj Formu-Manuel staj başvurusu detaylı anlatım_2021 Staj Sicil Formu_2021 staj-faaliyet-raporu-taslak_2021 SDU EHM Programı Staj Uygulama Esasları 2021 SDU EEM Programı Staj Uygulama Esasları 2021 Mühendislik Fakültesi Pandemi Dönemi Staj Tercih Rehberi Müh. Fakültesi Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Uygulama ve Değerlendirme Esasları EK1:Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Tercih Beyannamesi Pandemi Dönemi Firmalarda Staj Yapacak Öğrencilerin için Akış Diyagramı Pandemi Dönemi Firmalarda Staj Yapacak Öğrencilerin Yapması Gerekli İşler ve SSS EK2:Staj Tercihi Dilekçesi Pandemi Dönemi için Staj Programı Cumartesi öğrenci dilekçe örneği 2018-2019 Akademik Yılı Staj Bilgilendirme Toplantıları SDU EHM Staj Uygulama Esasları 2019 Staj Sonu Kontrol Formu Staj Öncesi Kontrol Formu Bölüm Staj İşlem Adımları (Pandemi Süreci Dışında Uygulanır) Stajyer Denetleme Raporu Staj Faaliyet Raporunda Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar Staj Başarı Durumları II.Öğretim 08.02.2017 Staj Başarı Durumları I.Öğretim 08.02.2017 Staj Sicil Formu (İngilizce) Staj Tutanakları Staj Makama Yazı Staj Mülakat Formu Staj Formu-Eski Staj Evrakları Teslim Alma Tutanağı Staj Denetçi Evrakları (hepsi) Staj Defteri Teslim Etme Tutanağı Denetçi-3 Firma Öğrenci Anketi Denetçi-2 Ziyaretçi Firma Anketi Denetçi-1 Stajyer Denetleme Raporu Yandal Programı Yandal Ders Listesi Yandal Programı Yönergesi Yaz Okulu 2023-Farklı Üniversiteden Ders Alma Başvurularının Sonuçları 15 Ağustos 2023 2023-Farklı Üniversiteden Ders Alma Başvurularının Sonuçları 08 Ağustos 2023 2023-Farklı Üniversiteden Ders Alma Başvurularının Sonuçları 01 Ağustos 2023 2023-Farklı Üniversiteden Ders Alma Başvurularının Sonuçları 25 Temmuz 2023 2023-Farklı Üniversiteden Ders Alma Başvurularının Sonuçları Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu Ön Koşulu Sağladığını Beyan Eden Dilekçe